CDA wil drugsgebruik gaan aanpakken

Afgelopen zaterdag heeft het CDA tijdens haar congres ingestemd met het programma 'Betrokken samenleving, betrouwbare overheid'. Hierin zijn vergaande maatregelen te lezen die een einde moeten maken aan het gedoogbeleid ten aanzien van drugs.

Niet alleen de handel en gebruik van drugs op straat moeten worden aangepakt, maar ook in huiselijke situaties, zo valt er te lezen. Het CDA is altijd tegenstander geweest van gedogen van drugs. Gebruikers mogen nu 5 gram hasj voor eigen gebruik hebben, de hoeveelheid die ze in coffee shops kunnen aanschaffen zonder strafbaar te zijn.
Als het aan het CDA ligt moeten alle coffeeshops dicht.

In eerste instantie was er over het gedogen van drugs niets in het verkiezingsprogramma opgenomen. Maar op aandringen van de afdeling Zuid-Holland is het programma aangevuld met de zin 'er dient een einde te komen aan het gedoogbeleid van drugsgebruik en drugshandel op publieke plaatsen'. Dat vond het partijbestuur, gesteund door de partijraad, een goed idee, met dien verstande dat de toevoeging dat dit alleen gold voor publieke plaatsen, werd geschrapt.

Justitiewoordvoerder Theo Rietkerk van het CDA beklemtoont dat niemand nu ineens voor vervolging hoeft te vrezen als hij thuis een stickie rookt. ,,Nu kun je mensen niet kwalijk nemen dat ze dat doen. Maar de bestaande situatie is niet ons ideaal. Het uiteindelijke doel is dat we drugsgebruik niet tolereren, niet thuis en ook niet in de openbare ruimte''.