Groenlinks populair onder studenten

Wanneer de verkiezingen alleen onder studenten gehouden zouden worden zou Groenlinks de tweede partij van Nederland worden. Zij zouden uitkomen op 33 zetels alleen de VVD met 37 zetels is populairder. Dit is een van de uitkomsten van een enquête dat door de Volkskrant en verschillende universiteitsbladen gehouden werd onder 3600 studenten.

PvdA en CDA zijn bij de studenten duidelijk minder in trek dan bij andere stemmers. CDA boekt 18 zetels verlies terwijl de PvdA een verlies van 14 zetels tegemoet kan zien.
Lijst Fortuyn en Leefbaar Nederland kunnen blijkbaar niet echt indruk op de jeugdige stemmers maken. Samen halen deze twee partijen ongeveer 10 zetels.

De verschillen in stemgedrag op de universiteiten zijn groot. Maastricht is ronduit rechts. De Limburgse studenten gunnen de VVD met 70 zetels bijna een absolute meerderheid. Ook de Vrije Universiteit in Amsterdam en de universiteiten van Rotterdam, Twente, Tilburg en Delft stemmen rechtser dan het landelijk gemiddelde van studenten.

De Universiteit van Amsterdam (UvA) staat aan de andere kant van het spectrum. Daar kan GroenLinks rekenen op eenderde van de zetels en mag D66 23 Kamerleden leveren. Links van het midden bevinden zich verder de universiteiten van Nijmegen, Utrecht, Groningen en - opvallend - Leiden. Het beeld van de Leidse student als rechtse corpsbal blijkt niet te kloppen.

Wageningen Universiteit valt op door het grote aantal stemmen op partijen met een christelijke signatuur. CDA, ChristenUnie en SGP kunnen samen rekenen op 38 zetels, boven het gemiddelde van 17.

De verschillen tussen de universiteiten zijn ten dele te verklaren uit de aard van de aangeboden opleidingen. Van de alfa- en gammastudenten stemt ruim 71 procent op PvdA, GroenLinks, SP of D66. Bij de bètawetenschappen ligt dat percentage op 54 procent. Ook zes van de tien studenten Geneeskunde kiezen voor een 'progressieve' partij. Van de toekomstige economen en juristen stemt minder dan de helft op een van de genoemde partijen. De 'rechtse' universiteiten tellen relatief veel studenten Economie en Rechten.

Het percentage studenten dat gaat stemmen, varieert van 81 procent aan de VU tot 89 procent aan de TU Delft. Het opkomstpercentage stijgt met de leeftijd. Het aantal zwevende kiezers is met 34 procent het hoogst aan de Universiteit Twente. In Rotterdam twijfelt 18 procent.

17 Procent van de studenten ziet het liefst dat PvdA, D66 en GroenLinks samen regeren. Tweede keus is een rechts kabinet van VVD en CDA, eventueel aangevuld met LN. 14 Procent wil Paars van een groene rand voorzien door de huidige coalitie uit te breiden met GroenLinks.

Op de vraag wie leiding zou moeten geven aan het nieuwe kabinet, hebben veel minder studenten een antwoord. Bijna 40 procent heeft geen idee wie er premier moet worden. De rest houdt het op Dijkstal (19 procent), Melkert (14 procent) of Rosenmöller (8 procent). Opvallend is dat de Groenlinks voorman vooral gekozen werd door vrouwelijke studenten.