Kinderbijslag aan Marokko stopgezet

Nederland stuurt vanaf 1 april geen kinderbijslag meer naar Marokko voor kinderen van in Nederland wonende Marokkanen.

Dit omdat Marokko steeds weigert om mee te werken aan de controle op fraude met de uitkeringen. Jaarlijks maakt ons land voor ongeveer 85 miljoen euro aan uitkeringen over naar Marokko.

Wanneer Marokkanen voor meer dan 9000 euro aan onroerend goed in hun moederland hebben,vervalt het recht op een Nederlandse uitkering.

De bewindslieden van Sociale Zaken bekijken of ook andere sociale uitkeringen vanaf januari 2003 kunnen worden stopgezet.