GSM niet slecht voor de gezondheid

Marcel had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De straling van een mobiele telefoon is niet gevaarlijk voor de gezondheid. Er is dan ook geen reden de blootstellingslimieten te herzien, aldus de Gezondheidsraad afgelopen dinsdag geschreven in een advies aan diverse ministeries.

Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking heeft tegenwoordig een mobieltje. Met de sterke toename van het gsm-gebruik groeide de bezorgdheid over mogelijk schadelijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden ('straling'). Maar uit onderzoek is niets gebleken van een verband tussen veelvuldig gebruik van een mobieltje en het optreden van hoofdpijn, duizeligheid, of verhoging van de kans op een hersentumor, aldus de raad.

In sommige experimentele onderzoeken zijn wel enige effecten op het lichaam gevonden, zoals een geringe beÔnvloeding van natuurlijke hersengolfpatronen. Maar die waren zo klein, dat zij alleen met gevoelige apparatuur te meten zijn. Het lichaam kan die invloeden genmakkelijk de baas, aldus de raad.

De Gezondheidsraad vindt het ook niet nodig het gebruik van mobiele telefoons door kinderen zo veel mogelijk te beperken. Wel is nader onderzoek nodig om beter inzicht te krijgen in de eventuele gevolgen op de lange termijn.

De raad beveelt wel aan dat in het verkeer bestuurders van voertuigen geen lange of moeilijke gesprekken voeren. Handsfree of niet-handsfree bellen maakt volgens recent wetenschappelijk onderzoek voor de verkeersveiligheid weinig uit.