''Nieuw'' Afghanistan blijft lijfstraffen geven

Nijntjuh had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Afghaanse misdadigers hoeven echt niet te rekenen op mildere straffen. De Islamitische Sharia wetgeving blijft ook in het nieuwe Afghanistan van kracht. Lijfstraffen en executies blijven bij de nieuwe Afghaanse regering hetzelfde als bij de Taliban. Dit meldde opperrechter Shinwari donderdag.

Bij dieven wordt de hand afgehakt. Moordenaars en overspeligen worden gestenigd en boven al zullen deze straffen in het openbaar worden voltrokken. "God heeft gezegd dat er mensen aanwezig moeten zijn om de bestraffing bij te wonen als een les", meent Shinwari.

Op de conventie in Tokyo waar de westerse wereld miljarden dollars aan Afghanistan beloofde werd de indruk gewekt dat het land een islamitische modelstaat zou worden zonder lijstraffen en andere wreedheden.