Bouw windpark in zee

Marcel had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Vier consortia van bedrijven hebben elk een projectvoorstel ingediend voor het bouwen en exploiteren van een windpark in zee. Dit experimentele project 'Near Shore Windpark' (NSW) komt ongeveer 8 kilometer uit de Nederlandse kust te liggen bij Egmond aan Zee. Dit eerste windpark in zee in Nederland krijgt een verwacht vermogen van maximaal 100 megawatt; wat voldoende is om ruim 80.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

De 4 kanshebbende consortia's bestaan uit: "E-ON Benelux Services", "Noordzee Wind (Shell Wind Energy en Nuon Duurzame Energie)", "North Sea Wind Power (Siemens Nederland, Heijmans en Van Oord ACZ)" en een vierde consortium van "Electrabel Nederland, Vestas Nederland Windtechnologie, Jan de Nul en Fabricom Electrical". Medio augustus maakt de minister van Economisch Zaken de winnaar bekend.

De consortia kunnen maximaal 27,2 miljoen euro subsidie krijgen voor de realisatie van NSW. Naar verwachting wordt het park in de zomer van 2003 gebouwd. Naast de productie van groene stroom moet het park kennis opleveren met het oog op de toekomstige bouw van windmolenparken op zee buiten de 12-mijlszone. Na 20 jaar wordt het park weer afgebroken.