Vermindering aantal asielzoekers NL

Het aantal vreemdelingen wat in 2001 in Nederland asiel heeft aangevraagd, is met een kwart gedaald. In totaal gaat het om 32.579 vluchtelingen, tegen 43.895 het jaar daarvoor. De daling is vooral het gevolg van de nieuwe Vreemdelingenwet die sinds vorig jaar april van kracht is. Sindsdien krijgen nieuwkomers binnen 48 uur te horen of ze in Nederland mogen blijven of niet. Wie wordt afgewezen komt niet meer in aanmerking voor opvang.

Tegelijkertijd is een een 'categoriaal landenbeleid'. Hierbij wordt aangewezen naar welke landen, die bijvoorbeeld in oorlog verkeren, terugkeer niet verantwoord is. Onlangs is dit afgeschaft voor landen als Irak, Iran, Liberia en SomaliŽ.