VS overwegen nieuwe kernproeven

ExtReMisT had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De Amerikaanse regering overweegt het programma voor ondergrondse kernproeven te hervatten. Dit volgens de Washington Post.

Het nucleaire arsenaal van de VS zal in de komende jaren van 6000 naar tussen de 1700 tot 2100 worden verkleind. Wapendeskundigen in en buiten de regering zijn van mening dat het voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de wapens noodzakelijk is weer testen uit te voeren. Volgens The Washington Post doet de regering-Bush de leden van het Congres dinsdag het voorstel om de opties voor het hervatten van ondergrondse kernproeven te onderzoeken.

Bush's vader (ook George ja) heeft de kernproeven in 1992 opgeschort, Clinton hield hier aan vast.