2 keer zo veel internetfaillissementen

Het internet ondernemersklimaat is nog niet zoals het zou moeten zijn. Het afgelopen jaar is namelijk het aantal faillissementen onder internetbedrijven verdubbeld. De afgelopen maanden is het aantal faillissementen wel teruggelopen, dit is volgens Webmergers een indicatie dat "het ergste achter de rug is". In totaal gingen er 537 dotcom-bedrijven op de fles in 2001, vorig jaar waren het er nog 225.