Nederlandse politie niet hulpvaardig

57 procent van de Nederlanders vindt de politie niet hulpvaardig. Dat is een van de conclusies die voortkomt uit een internationaal onderzoek naar criminaliteit en slachtoffers.

Het onderzoek is in Nederland gecoŲrdineerd door de Universiteit Leiden en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). De vragen zijn voorgelegd aan tweeduizend mensen per land in zeventien verschillende landen.

Gemiddeld 71 procent van alle internationale ondervraagden is van mening dat de politie wel hulpvaardig is. In Nederland blijkt dat maar 43 procent te zijn. Daarmee is ons land als laagste op de lijst van 17 landen. Op de vraag of de Nederlandse politie haar werk goed doet, werd door slechts een kleine meerderheid (52 procent) Ja op geantwoord. Met die lage score blijft Nederland Polen en Portugal net voor.