Meer asielzoekers met automatische verblijfsvergunning

Southpole had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Volgend jaar zal het aantal asielzoekers, dat automatisch een verblijfsvergunning krijgt, stijgen doordat de Immigratiedienst de afhandeling van 30.000 bezwaarschriften tijdelijk heeft opgeschort. Hierdoor zal een deel van deze procedures de maximale termijn van drie jaar voor de afhandeling van de asielprocedure overschrijden. De Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland en advocaten die zijn gespecialiseerd in asielrecht maakten dat vandaag bekend.

Een IND-woordvoerder bevestigt desgevraagd het opschorten van de 30.000 procedures, maar verwacht dat de achterstand in afhandeling van bezwaarprocedures volgend jaar september zal zijn weggewerkt. Volgens juristen die gespecialiseerd zijn in vreemdelingenrecht kan dat nooit het geval zijn. Zij menen dat vooral bezwaarschriftprocedures uit 1998/1999 zijn opgeschort, en sinds het besluit tot opschorting is in 90% van hun dossiers nog géén bezwaarschrift weer in behandeling genomen.

Zo'n 1.500 tot 2.000 asielzoekers kregen volgens de IND afgelopen jaar automatisch een verblijfsvergunning, doordat de drie jaar van de wettelijke termijn waren overschreden.

éénmalige bijzondere maatregel

Vluchtelingenwerk pleit voor een éénmalige bijzondere maatregel voor asielzoekers. Vluchtelingen afkomstig uit landen waar recentelijk oorlog is gevoerd of waar de mensenrechten ernstig zijn geschonden, zouden een verblijfsvergunning moeten krijgen indien zij langer dan drie jaar in Nederland zijn. Vandaag voerde vluchtelingenwerk voor dit standpunt actie in 140 gemeenten.