Raad van Kerken: Asielbeleid deugt niet

In een nieuw, nog niet gepubliceerd rapport, uit de Raad van Kerken felle kritiek op het Nederlandse asielbeleid. Vooral het op straat zetten van bepaalde groepen asielzoekers kan in de ogen van de oecumenische organisatie geen goed doen.

''Asielzoekers die op straat zijn gezet moeten nu vaak voor opvang aankloppen bij maatschappelijke organisaties en de kerken, terwijl dat eigenlijk de taak van de overheid is'', aldus de Raad van Kerken (RvK). Volgens algemeen-secretaris Bakker van de RvK is het Nederlandse asielbeleid vooral gericht is op afschrikking. Ze verwijt politici starheid omdat ze kost wat kost vasthouden aan de regels.

De Raad van Kerken gaat volgend jaar april een landelijke manifestatie houden. Daarbij zal het kabinet worden opgeroepen een menswaardige opvang voor alle asielzoekers te bieden.