Veel importhuwelijken bij allochtonen

Marokkaanse en Turkse jongeren trouwen massaal met partners uit het land van herkomst. Dit blijkt uit cijfers die het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) vanavond bekend zal maken in het programma Zembla.

De regering wil verbieden dat buitenlanders die hier tijdelijk zijn een huwelijkspartner naar Nederland halen. Dat geldt echter niet voor Turkse en Marokkaanse jongeren die in Nederland zijn opgegroeid en meestal een Nederlands paspoort hebben. Veel van deze jongeren kiezen voor een partner uit het land van hun ouders.

Erna Hooghiemstra van het SCP zegt: "We hadden gedacht dat jongeren die hier zijn opgegroeid ook gaan trouwen met andere allochtone jongeren die ze in Nederland tegenkomen. Maar tot onze verbazing kiezen de meeste jongeren voor een partner uit het land van hun ouders, een land dat zijzelf vaak nauwelijks kennen, hoogstens van een paar weken zomervakantie."

In Zembla zijn vanavond de achtergronden te zien. Veel jongens kiezen voor een traditionele vrouw, ze willen hetzelfde huwelijk als hun ouders. Ze zijn niet zo gecharmeerd van de meisjes in Nederland, ook niet van de allochtone meisjes, omdat die in hun ogen te verwesterd zijn. De jongens mogen meestal zelf een keuze maken uit het meisje dat ze hier naar toe halen.

Dat geldt niet voor veel Turkse en Marokkaanse meisjes in Nederland die trouwen met een jongen uit het land van hun ouders. Hun partner is vaak al in een vroeg stadium door hun ouders uitgekozen. Uithuwelijken heet het officieel niet meer, maar de druk is groot. Er is in het land van herkomst altijd wel een verre neef, of een buurtgenoot die graag in Nederland wil wonen. En dan is een huwelijk met een vrouw in Nederland de enige manier. Meisjes vinden het belangrijk om geen conflict te krijgen met hun ouders en laten zich overhalen.

De importhuwelijken gaan vaak fout. Vooral de huwelijken met importmannen. De partners uit Turkije en Marokko spreken de taal niet en hebben hier een grote achterstand vergeleken bij hun vrouw. Ze kunnen vaak geen baan vinden. Ze hebben mooie idealen over Nederland, maar raken gefrustreerd omdat alles anders is dan verwacht.

Uit de reportage blijkt verder dat huwelijken tussen Turkse of Marokkaanse meisjes met Nederlandse mannen totaal onbespreekbaar (taboe) zijn.

Uitzending vanavond Nederland 3 21.15 - 21.50 VARA/NPS Het importhuwelijk (meer info)