Imam beledigt homo's voor schoolkinderen

RobzQ had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Leraar en ouders van groep acht van de Eindhovense basisschool 't Startblok beschuldigen imam M. Kariman, van de Anwar e Medina Moskee, van het doen van discriminerende uitspraken over homoseksuelen tijdens een rondleiding in de moskee op het Kastelenplein

Imam Kariman zei tegen de schoolkinderen: "Vrouwen hebben een spleet gekregen, maar homoseksuelen gaan op een plaats waar de stront uitkomt", ook zouden volgens de imam de Westerse maatschappij teveel over 'Adam en Evert' praten in plaats van over 'Adam en Eva'.

De imam ging over de schreef op het moment dat de leerlingen begonnen over straffen in de islam. De kinderen vroegen wat er gebeurt als je iets doet wat niet mag volgens de Koran, waarop de imam als antwoord straffen noemde als het afhakken van handen. Vervolgens begon hij over homofilie. Na afloop weigerde de imam de leraar van de klas de hand te schudden. Hij beweerde dat christenen moslims geen hand mogen schudden.

Voorzitter M. Baksi van de 'Anwar e Medina Moskee' in Eindhoven is geschokt over de uitlatingen die zijn imam gedaan heeft. Hij roept de imam ter verantwoording: "Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een gast in je huis zo beledigd wordt."