Asielzoekers bij elkaar in nieuwbouwhuizen

BaggettMan had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Een deel van nieuwe woonwijk In Winterswijk wordt momenteel speciaal voor asielzoekers gebouwd. In 80 rijtjeswoningen zullen de asielzoekers komen te wonen. Bij de woningen verschijnt een kantoortje, zodat begeleiding voor én toezicht op de asielzoekers dichtbij is. Het wordt een opvang die niet als zodanig aan de buitenkant herkenbaar is. Ook de gemeente Uden heeft dergelijke plannen voor opvang in een nieuwbouwwijk.

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) spreekt donderdag van een trend. Het orgaan wil meer geďntegreerde opvang in de samenleving. Na 10 jaar kunnen de huizen worden gerenoveerd om er gewone eengezinswoningen van te maken, en kunnen de gemeenten de woningen weer op de gewone woningmarkt zetten. De plannen komen overeen met de wens van veel gemeenten die liever wat meer toezicht en controle op de asielzoekers hebben.

Nederland telt ongeveer 84.000 asielzoekers, maar het COA verwacht dat dit aantal door de nieuwe Vreemdelingenwet afneemt. In 2005 zijn er nog maar 35.000 structurele en 5000 reserveplaatsen nodig, zo verwacht het COA.