Veel websurfers zijn kerkgangers

Tarzan24 had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Een onderzoek van de universiteit van Warwick in Engeland is in tegenspraak met het stereotiepe beeld dat bestaat van mensen die veel internetten, namelijk dat van mensen die al surfend achter hun computer vereenzamen.

Het is gebleken dat frequente websurfers relatief vaak een kerk bezoeken en veelal aktief zijn in vrijwilligerswerk. Het internetgebruik gaat volgens de studie niet ten koste van sociale contacten, maar juist van andere bezigheden, zoals televisiekijken.

Onder websurfers zijn volgens de onderzoekers anderhalf keer zoveel regelmatige kerkgangers te vinden als onder niet-internetgebruikers.