Opruimen waternavel kost tonnen

De grote waternavel, een sterk woekerend exotisch waterplantje, zorgt voor steeds meer overlast, ook in financieel opzicht. Zo heeft de bestrijding van de overlast hoogheemraadschap Rijnland het afgelopen jaar al 200.000 gulden gekost. Volgend jaar loopt dit zelfs op tot drie ton.De agressieve waterplant vormt, door zijn snelle groei, in een korte tijd grote en enkele centimeters hoge matten in de Nederlandse watergangen. Die belemmeren de doorstroming van het water. Door de bedekking van grote wateroppervlakten, ontstaat er ook een tekort aan zuurstof waardoor planten en vissen sterven.

Het probleem van de grote waternavel groeit niet alleen Rijnland maar ook tal van andere Hoogheemraadschappen boven het hoofd. De scheepvaart krijgt eveneens steeds meer hinder van deze plant.