El Moumni wordt vervolgd voor anti homo taal

De uitspraken van de Rotterdamse imam El Moumni worden strafrechterlijk vervolgd door het OM. Justitie kan nog niet zeggen op welke grond zij de imam gaat vervolgen.

El Moumni deed zijn uitspraken in mei van dit jaar in het programma NOVA, waarna algemene verontwaardiging van de Nederlandse bevolking hem ten deel viel. Later bood El Moumni excuses aan. Hij liet weten het te betreuren dat zijn woorden kwetsend waren overgekomen bij een bepaalde bevolkingsgroep. Ongeveer vijftig instanties en personen onder wie ex-scheidsrechter J. Blankenstein, H. Krol van de Gaykrant, de islamitische homo-organisatie Yoesuf en het Humanistisch Verbond deden aangifte.

El moumni noemde homofilie een ziekte, in NOVA zei hij onder meer dat als deze ziekte zich onder de jeugd verspreidt, de mens zal uitsterven. "Als straks ouderen niet meer actief zijn in de voortplanting, wie maken dan nog kinderen als mannen onderling trouwen en vrouwen ook." In een door El Moumni geschreven boekwerk met een aantal van zijn preken noemde El Moumni Europeanen lager dan honden en varkens omdat zij homoseksualiteit toestaan.

Niet iedereen was het eens met de aangiftes die tegen El Moumni werden gedaan. Moslimjongeren steunden de imam via internet, ''imam'' Hazelhoef vond dat de uitspraken uit hun verband waren getrokken, en Pim Fortuyn, zelf homo, vond het prima dat men zich eindelijk openlijk uitspreekt over homofielen, omdat nu blijkt hoe een aantal moslims over homo's denken en men een discussie hierover kan aangaan.