Alliantie akkoord met kleine interimregering

De Afghaanse Noordelijke Alliantie stemt in met een kleine interim-regering voor Afghanistan van twintig leden.

In eerste instantie werd in Bonn gesproken over een grote interim-raad van 150. Maar daarover ontstond onenigheid tussen de delegatie van de Alliantie in Bonn en haar leider in Kabul.

Alliantie-leider Rabbani verklaarde vanuit Kabul dat hij wel akkoord wil gaan met een 'interim bestuursraad' bestaande uit maximaal 25 personen. Wat hem betreft kan ook ex-koning Zahir Shah daarin zitting krijgen.