Advies Inspectie: Tweede Fase te zwaar

Skip2002 had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De Inspectie van het Onderwijs heeft opnieuw het advies uitgebracht om het studieprogramma van de tweede fase op zowel de havo als het vwo alweer te verlichten.

Men wil het programma lichter maken door enkele vakken te delen en sommige zelfs te schrappen. Ook zullen de verplichte praktische opdrachten een kleiner deel van het studieprogramma moeten uitmaken. Het aantal studiebelastingsuren zou ook lager moeten worden, zodat de bovenbouw in de Tweede Fase weer 'goed te doen moet zijn'

Het advies gaat niet alleen over de regelgeving, ook moeten leraren proberen minder saai les te geven en moet er beter tussen docenten onderling samengewerkt worden. Dit om te voorkomen dat leerlingen te veel toetsen en opdracht in een korte tijd krijgen, zoals nu vaak het geval is.