Jacht op bin Laden in klein gebied

Het bericht dat bin Laden naar Pakistan zou zijn gevlucht blijkt niet waar te zijn, want speciale eenheden van het Britse en Amerikaanse leger zoeken Osama bin Laden nu in een gebied van zo'n 50 vierkante kilometer in het zuiden van Afghanistan. De elite-troepen zouden gedropt zijn langs de zuidgrens van het gebied, juist om te voorkomen dat bin Laden naar Pakistan vlucht.

Volgens de Britse militaire inlichtingendienst is bin Laden de laatste weken niet in staat geweest ver te reizen ten opzichte van de plek waar hij zich vůůr de bombardementen bevond.

De Britse minister van Defensie Geoff Hoon verklaarde zaterdag dat de strategie altijd al was geweest om bin Laden te verhinderen zich te verplaaten. Op deze manier wordt bin Laden binnen korte tijd ůf gevonden, ůf verraden door plaatselijke leiders.