Turk is vuil, slecht of dom....

blade181 had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De makers van de Grote Van Dale hebben in dat naslagwerk het woord 'Turk' niet op een discriminerende manier uitgelegd. Er is althans geen sprake van een strafbaar feit. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam woensdag geconcludeerd na bestudering van de tekst. Volgens Van Dale staat het woord Turk onder meer synoniem voor 'vuil', 'slecht' of 'dom'.

Een 25-jarige Turk uit Rotterdam deed daarvan aangifte, maar die nam het OM in eerste instantie niet in behandeling. Na tussenkomst van de Nationale Ombudsman gebeurde dat alsnog. "In de Grote Van Dale wordt een beschrijving gegeven van de Nederlandse taal. Dit is naar het oordeel van het OM zakelijke berichtgeving. Er is hier dan ook geen sprake van een strafbaar feit", liet de persofficier woensdag weten.