Ontspoorde jongere kopie van ouders

Esposa had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De appel valt niet ver van de boom is op veel zaken van toepassing, zo ook op crimineel gedrag. Ontspoorde jongeren die zich schuldig maken aan crimineel gedrag, een opvallend gebrek aan zelfbeheersing of spijbelen, hebben deze gewoonten vaak van hun ouders gekopieerd.

Jongeren wiens vader of moeder ooit in de gevangenis heeft gezeten, hebben zelfs een zes keer groter risico om zelf met justitie in aanraking te komen dan kinderen met een opvoeder die nooit is veroordeeld.
Dat blijkt uit een literatuurstudie. De onderzoekers adviseren om kinderen van veroordeelde ouders, die ook nog eens in een sociale achterstandspositie opgroeien, eerder onder toezicht van de Kinderbescherming te brengen. Dit zou hun ongewenste 'zo vader, zo zoon'-gedrag kunnen voorkomen.
Het instituut komt tot de conclusie dat de 'overdracht' van crimineel gedrag op kinderen vaak geslachtsbepaald is: uit Britse onderzoeken blijkt dat een criminele vader zijn gedrag eerder op een zoon dan op zijn dochter overbrengt. En veroordeelde moeders hebben vaker ontspoorde dochters dan zonen.

Verder is het misdadige gedrag van veel jongeren genetisch bepaald. Uit Scandinavische onderzoeken bleek de van de natuurlijke ouders geŽrfde inslag bepalender voor het gedrag van criminele adoptiekinderen dan de rustige gezinssituatie bij hun pleegouders.