Kamer wil aanpassing etiketten mixdrank

merulez had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Op etiketten van sappen of frisdranken die aangelengd zijn met alcohol, moet straks staan hoeveel alcohol erin zit en dat het product niet verkocht mag worden aan personen onder de zestien jaar. De Tweede Kamer heeft hierover een motie aangenomen.

De VVD was de enige partij die gisteren tegen de motie van GroenLinks stemde. Een andere motie van GroenLinks om de mixdranken uit supermarkten te weren en alleen bij slijterijen te verkopen, haalde het niet.

De Kamer stemde voor meerdere moties om jongeren beter te beschermen tegen alcohol. Op het CDA en de VVD na wil zij dat de regering een verbod instelt op alcoholmarketing die is gericht op jongeren. Winkels mogen voortaan geen stuntaanbiedingen met drank doen of deze tegen dumpprijzen verkopen. De GGD's moeten op basisscholen voorlichting gaan geven over de gevaren van alcohol.

Ook vindt de Tweede Kamer dat het onderzoeksinstituut NIGZ 450.000 gulden moet krijgen om alcoholgebruik onder jongeren beter in kaart te brengen.