Hagenezen vaak met slok op achter stuur

konniekipe had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Onderzoek van het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft aangetoond dat Hagenezen relatief vaak met alcohol op achter het stuur van hun auto stappen. Ruim 8% van de Haagse automobilisten heeft iets gedronken. Amsterdammers staan, met 7%, op een "goede" tweede plaats.

De onderzoekers noemen met name de ontwikkeling van het alcoholgebruik door mannelijke automobilisten tot 24 jaar "zorgelijk". Uit het onderzoek blijkt ook dat in regio's waar speciale handhavingsteams opereren, die ondermeer controleren op alcoholgebruik, duidelijk minder overtredingen plaatsvinden.