Aantal woninginbraken lijkt dit jaar te dalen

Uit cijfers over de eerste helft van 2001 lijkt het aantal woninginbraken met 2 procent te dalen. Volgens het Nederlands Politie Instituut is zeker dat het aantal inbraken tot nu toe sterker daalt in de regio's waar preventieve maatregelen zijn genomen.

Vorig jaar registreerde de politie in totaal 87.000 inbraken in woningen.