Afscheidsbrief Herman Brood in de krant

De Telegraaf heeft in haar zaterdageditie de afscheidsbrief van Herman Brood afgedrukt die hij, vlak voordat hij van het dak van het Hilton sprong, schreef aan zijn vrouw Xandra en zijn kinderen.

De weduwe van Herman Brood gaf Henk van der Meyden toestemming de brief af te drukken omdat: "Het goed is dat men ook weet dat Herman van te voren heeft nagedacht over zijn zelfmoord. Het is niet een plotselinge actie geweest en hij was niet dronken of onder invloed van drugs, zoals mensen soms denken."

De tekst van de brief is:

XANDRA EN ALLE SKATJES

Deze snelheid in plaats van opbranden, dat laat ik aan de crematie over.
Mijn laatste wens: ''Rous door zoals ik deed met Grieg, B.I.G., Lou en treur niet!. Maak er een feest van.

Ik zie jullie nog wel eens. Ik ga nu bungy zonder elastiek.

Genade - pappa.

DROWN IN MY OWN TEARS

===

Herman gaf deze brief aan een van de barkeepers vlak voordat hij zich naar het dak begaf.

Volgens Herman's weduwe geeft de laatste zin, Drown in my own tears, aan dat Herman zich intriest voelde omdat hij zijn kinderen en vrouw ging verlaten. Toch restte hem schijnbaar geen andere keus omdat Herman voelde dat het einde toch niet meer lang op zich zou laten wachten. Hij wilde niet in een ziekenbed sterven.