Moeder die misbruik toelaat ook strafbaar

Een moeder die onvoldoende voorzorgsmaatregelen neemt om haar kind te beschermen tegen incest veroorzaakt meer leed dan de misbruiker zelf. De moeder moet van de rechter meer schadevergoeding betalen dan de stiefvader omdat zij nalatig is geweest in haar ouderlijke zorgplicht. Tot die opmerkelijke conclusie komt de rechtbank van Middelburg in de zaak van een vrouw die jarenlang werd misbruikt door haar stiefvader, terwijl haar moeder ervan wist.

In Nederland is het de eerste keer dat een moeder is veroordeeld tot het betalen van smartengeld aan haar eigen kind, zegt M. Decoz, de advocaat van het slachtoffer. Decoz, gespecialiseerd in zedenzaken, verwacht dat de uitspraak, die dateert van november vorig jaar, een precedentwerking zal hebben.

Jurist K. Lünnemann van het Verwey-Jonker Instituut noemt het 'zorgelijk' dat de moeder volgens de rechtbank een groter aandeel heeft gehad in de schade. De bron van het kwaad, zegt ze, ligt immers bij de stiefvader. Lünnemann vraagt zich af of je van een moeder mag eisen dat ze bij haar partner weggaat als dat de enige manier is om het misbruik te stoppen. Advocaat Decoz vindt dat de moeder onomwonden voor haar kind had moeten kiezen: 'Ze had ook kunnen gaan latten met haar partner.' Dat haar moeder die keuze niet heeft gemaakt, zegt ze, veroorzaakt bij de dochter de meeste pijn.