Benzine goedkoper

Benzine wordt 3 cent goedkoper. Een liter euro ongelood kost vanaf dinsdag f 2,51 en super plus kost aan de pomp f 2,61. Diesel blijft gelijk in prijs op f 1,858.

Volgens marktleider Shell hangen de prijzen van brandstof samen met productnoteringen op internationale markten. De scherpe daling van de olieprijs naar het laagste niveau sinds anderhalf jaar, heeft vooralsnog geen invloed op de benzineprijs. Dat geldt volgens Shell wel als de prijs van ruwe olie trendmatig wijzigt.

"Trendmatige wijzigingen van de ruwe-olieprijzen hebben invloed op de productnotering, maar er zijn meer factoren die deze notering bepalen. Er is geen één-op-één relatie tussen beide grootheden. Veel belangrijker is de wereldwijde vraag en aanbod naar het product", verklaart Shell op zijn internetsite.