Schiphol mag Bulderbos onteigenenen

De rechtbank in Haarlem heeft dinsdag de luchthaven Schiphol toegestaan het Bulderbos te onteigenen. Volgens de rechtbank is onteigening mogelijk, omdat de omvang van het nieuwe luchthaventerrein inmiddels onherroepelijk is. De vereniging Milieudefensie had er bomen geplant om de aanleg van de vijfde baan tegen te houden.

De luchthaven Schiphol begon een rechtszaak tegen de ongeveer 350 eigenaren van het Bulderbos, omdat op een deel van het gebied de vijfde baan moet komen. Vorig jaar zomer mislukte een poging van Schiphol om het bos te onteigenen, omdat de rechter oordeelde dat de vergunningen voor de vijfde baan nog niet definitief waren.

Volgens Milieudefensie is dat nog altijd niet het geval, omdat de Tweede Kamer de nieuwe milieugrenzen voor de luchthaven nog niet heeft vastgesteld. De rechtbank stelt echter dat de Raad van State augustus vorig jaar wel de exacte omvang van het luchthaventerrein heeft vastgelegd. Daarmee is de weg vrij voor de aanleg van de vijfde baan.

Directeur W. Duyvendak van Milieudefensie zegt verbaasd te zijn over de uitspraak van de rechter. "We dachten een sterke zaak te hebben, omdat er nog geen milieuvergunning was voor Schiphol." Milieudefensie gaat in beroep tegen het vonnis. Maar op grond van een noodwet voor de uitbreiding van Schiphol kan dit de onteigening niet verhinderen. Wanneer het bos daadwerkelijk wordt ontruimd is onduidelijk.

De circa 100 actievoerders die de uitspraak bij het Bulderbos hadden afgewacht, reageerden teleurgesteld. Ze hebben al laten weten niet vrijwillig te vertrekken. De actievoerders hebben er caravans neergezet en verblijven sinds vorige week permanent in het Bulderbos.

De directie van Schiphol reageerde tevreden op de uitspraak. Schiphol is blij dat na zoveel jaar van juridische strijd het bos, een stukje grond van ongeveer 30 bij 30 meter, eindelijk kan worden onteigend. Schiphol was in september 2000 gestart met de aanleg van de vijfde baan. De baan is volgens de Schiphol nodig om de snelle groei van het luchtverkeer op te vangen en overlast voor de omgeving voor een deel te verminderen. Dit kan doordat de aan- en uitvliegroutes van deze baan over relatief dunbevolkte gebieden lopen.