'10 procent moslims achter aanslagen'

Ongeveer 10 procent van de Nederlandse moslims keurt de aanslagen in de VS goed. Bijna driekwart van de moslims keurt de terreurdaden af. Dat blijkt uit een enquÓte van Intomart in opdracht van het tv-programma Netwerk.

Van de moslims die de aanslag goedkeuren, is 26 procent van Marokkaanse afkomst. Turkse en Surinaamse moslims zijn het duidelijk veel minder eens met de aanslagen: 3 procent van hen steunt de aanslagen.

Geen steun

Intomart ondervroeg vierhonderd moslims in de vier grote steden en Tilburg en Eindhoven. De meerderheid (73 procent) van de ondervraagden vindt dat Nederland geen steun moet verlenen aan de Amerikaanse inzet tegen de terroristen

Een week geleden werd een soortgelijke enquÓte gehouden onder moslims door het blad Contrast. Daaruit bleek dat bijna de helft (47,7 procent) van de moslims in Nederland 'begrip' heeft voor de aanslagen. Tegelijkertijd keurde een ruime meerderheid (61,5 procent) ze af. Ruim 5 procent oordeelde met instemming over de aanslagen. In de Netwerk-enquÓte is dat percentage dus gestegen tot 10 procent.

Het onderzoeksbureau dat in opdracht van Contrast een steekproef nam, ondervroeg in de week na de aanslagen 426 moslims in Nederland.

Heilige oorlog

Een grote meerderheid van de ondervraagden ziet niets in een heilige oorlog (jihad) tegen de VS. Gevraagd naar de steun voor een jihad zegt 11 procent zo'n oorlog te steunen. Bijna driekwart voelt niets voor zo'n oorlog. Van de Marokkanen steunt 21 procent een jihad.

De meeste moslims in Nederland vinden dat islamitische groeperingen of personen over de kwestie mogen zeggen wat zij willen. Ongeveer 1 op 10 moslims vindt dat sommige uitspraken strafbaar moeten worden gesteld, maar 63 procent vindt dit niet nodig.