BVD: Tal van terreur-groepen hier actief

Naast de Moedjahedien Khalq is in Nederland een scala van politieke en terroristische bewegingen uit het Midden-Oosten actief, blijkt uit het recente jaarverslag van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Maar of zich hier ook 'slapers' ophouden, maakt de BVD geen melding.

'Slapers' zijn terroristen die elders hun opleiding hebben gekregen en vervolgens onopvallend in het Westen leven. Ze zijn op afroep beschikbaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen schat dat er zich in Duitsland honderd 'slapers' bevinden die hun opleiding hebben gekregen in Afghanistan.

Wel stelde de BVD al voor 11 september vast dat Osama bin Laden over een ondersteunend netwerk in het Westen beschikt. De recente ontdekkingen over de schuilplaatsen van de vliegtuigkapers in de VS en Duitsland bevestigen die opvatting. Over de kans dat het netwerk zich ook tot in Nederland uitstrekt, hield de BVD een slag om de arm.

voedingsbodem lager opgeleiden

Uitvoerig komt een mogelijke voedingsbodem onder immigranten aan de orde. ''Het integratieproces verloopt niet zonder problemen. Over het geheel genomen zijn allochtonen lager opgeleid,'' zegt de BVD. ''Daardoor hebben zij slechtere kansen op de arbeidsmarkt en is de criminaliteit onder allochtonen aanzienlijk. Etnische minderheden vormen soms cultureel, maar ook sociaal vrij gesloten en kwetsbare groepen. Het feit dat zij daarnaast te maken hebben met de nodige weerstand en discriminatie, is evenmin bevorderlijk voor hun integratie.''

''Het gesloten karakter en de achterstandspositie maken dat zij kwetsbaar zijn voor manipulatie door bijvoorbeeld de landen van herkomst of etno-politieke en religieuze organisaties.''