Hufterigheid jongeren ergert Tweede Kamer

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer ergert zich groen en geel aan de toenemende 'hufterigheid' onder jongeren, die regels massaal aan hun laars lappen en niet gecorrigeerd worden wanneer zij herhaaldelijk over de schreef gaan. Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer spraken gisteren meerdere fractievoorzitters hun irritatie uit over de tekortschietende aanpak van jongeren die normen en waarden aan hun laars lappen.

Daarnaast is het volgens de Kamer essentieel om aandacht aan het probleem te besteden nu door de aanslagen in de Verenigde Staten een riskante voedingsbodem aanwezig is voor spanningen waarbij allochtone en autochtone jongeren met elkaar of met de maatschappij in conflict kunnen komen.

"Jongeren die op straat of op school provoceren, moeten bij hun lurven worden gepakt", aldus PvdA-fractieleider Melkert die net als zijn collega's geen goed woord overhad voor de feestende Arabische jongeren in Ede. "Maar je moet ze daarmee natuurlijk ook de hand reiken om hun gedrag te verbeteren".

Handhaving

Ook VVD-leider Dijkstal vindt dat veel vaker corrigerend moet worden opgetreden. "Er is sprake van hufterigheid, eenzaamheid, onverschilligheid en gebrek aan verantwoordelijkheid", aldus de liberaal die hamerde op meer handhaving. "Als we wetten en regels niet naleven is dat geen gedogen, maar is sprake van nalatigheid."

CDA-leider De Hoop Scheffer vindt ook dat de tolerantie in Nederland te veel tot vrijblijvendheid is uitgegroeid. "De grenzen die we stellen moeten niet alleen door de overheid maar ook door de mensen zelf worden gehandhaafd.

"Je ergert je soms dood aan wat er op straat gebeurt", aldus SGP-leider Van der Vlies, die Kok uitdaagde vandaag in zijn antwoord aan de Kamer met een krachtige reactie te komen. "De tijd is aangebroken dat we daar echt eens stevig tegenin gaan."