Nederlandse jeugd bang voor WO-3

ScareFreak had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Meer dan de helft (56 procent) van de Nederlandse kinderen van negen tot en met veertien jaar is bang dat er een Derde Wereldoorlog komt. Dit blijkt uit een representatief onderzoek onder driehonderd kinderen van het internet-kinderplatform www.kaboem.nl.

De aanslagen in Amerika blijken voor zowel jonge als iets oudere jongens en meisjes hťt gesprek van de dag. Ze praten er vooral onderling over (97 procent) en verder met de leerkrachten op school en thuis met de ouders (beide scoren 89 procent).

Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van kinder- en jongerencommunicatiebureau Keesie, blijkt voorts dat de kinderen zeer goed op de hoogte zijn van de situatie in Amerika. Bijna allemaal (96 procent) weten ze de naam te noemen van de torens in New York waar twee vliegtuigen tegenaan zijn gevlogen. De televisie blijkt voor hen het allerbelangrijkste medium waar zij hun informatie vandaan halen.

Verdrietig

Jongens reageren iets bozer dan meisjes op de gebeurtenissen. Meisjes raken eerder verdrietig. Jonge meisjes zijn het verdrietigst. ,,Elke keer als ik eraan denk, moet ik weer huilen'', luidde de reactie van een 9-jarig meisje. Meisjes (59 procent) zijn nog banger dan jongens (42 procent) dat het geweld naar ons land komt.

Keesie wilde het onderzoek omdat het diverse signalen kreeg van zowel klanten als kinderen over de toegenomen angst onder deze doelgroep. De uitkomsten bevestigen het vermoeden van Keesie dat de aanslagen in Amerika en de grote aandacht van de media voor het onderwerp veel invloed hebben op de gemoedstoestand van de jeugd.