Fransen vrezen dat Engels dé EU-taal wordt

Binnen de Europese Unie is een taalstrijd ontbrand rond het toenemende gebruik van het Engels.Frankrijk en Duitsland beschuldigen de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, ervan, dat zij stiekem probeert het Engels een prominente plaats te geven, ten koste van het Frans. In een brief aan voorzitter Romano Prodi hebben de ministers van buitenlandse zaken van Frankrijk en Duitsland protest aangetekend tegen wat zij zien als een dreigende 'eentaligheid' van de Europese Unie.
Het conflict spitst zich toe rond de plannen van de Britse Eurocommissaris Neil Kinnock, die de hervorming van de enorme Brusselse bureaucratie op zijn schouders heeft genomen. Na de uitbreiding van de EU met landen als Tsjechië, Polen en Hongarije kan het aantal officiële EU-talen oplopen tot boven de twintig. Kinnock vreest dat de uitbreiding een totale onbestuurbaarheid veroorzaakt, tenzij het gebruik van de talen aan banden wordt gelegd. Hij stelt voor, de verschillende versies van ontwerpdocumenten alleen in het Frans, Duits en Engels te vertalen. Alleen de definitieve teksten moeten volgens Kinnock in alle officiële talen van de Unie worden gepubliceerd.

Het plan is tegen het zere been van de Franse minister van buitenlandse zaken Védrine, die de steun krijgt van zijn Duitse collega Fischer. Zij zien een inperking van het vertaalsysteem als het zoveelste bewijs dat de Commissie probeert het Engels sluipenderwijs een bevoorrechte positie te bezorgen.

Frankrijk en Duitsland vrezen dat door het intensieve gebruik van het Engels automatisch de Angelsaksische invloed binnen de EU toeneemt. De Europese Unie is traditiegetrouw Frans georiënteerd en de Brusselse bureaucratie werd in de jaren vijftig naar Frans model georganiseerd.

De Franse invloed binnen de EU is al op zijn retour sinds de toetreding van Groot-Brittannië in 1973, gevolgd door Angelsaksisch georiënteerde landen als Zweden en Finland in 1995. Een woordvoerder van de Commissie bevestigt dat er de laatste jaren in Brussel steeds meer Engels gebruikt wordt, zowel tijdens formele vergaderingen als in informele contacten. De leden van de Commissie-Prodi hebben het Engels als voornaamste werktaal gekozen. Een aantal Eurocommissarissen is het Frans niet of nauwelijks machtig.

De Italiaanse voorzitter Romano Prodi beschouwt het probleem van de talen als een aangelegenheid die de lidstaten niet aangaat, maar die de Europese Commissie zelf moet oplossen. Hij heeft Védrine en Fischer beleefd laten weten - in het Frans en het Duits - dat hij een voorstander is van een meertalige Unie, maar dat hij volledig achter de voorstellen van Neil Kinnock staat.