Turk meest ondernemende bevolkingsgroep

Joe Gain en Migi hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

In 2000 richtten 70.000 ondernemers een nieuw bedrijf op. Onder die groep bevonden zich 11.000 buitenlanders. De meeste daarvan waren Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen, bij elkaar ruim 4000. Afgezet tegen de beroepsbevolking springen de Turken er ver bovenuit.

Turken zijn daarmee de meest ondernemende bevolkingsgroep in Nederland. Maar liefst 11 procent van de uit Turkije afkomstige beroepsbevolking begon in 2000 een eigen zaak. Gemiddeld lag dat percentage rond de 6,5 procent, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

De Turkse ondernemers beginnen vaak horecagelegenheden, uitzendbureaus of werken in de tuinbouw via loonbedrijven. Surinamers en Antillianen beginnen vaak adviesbureaus, kapsalons of ze organiseren culturele evenementen.

De ondernemers zijn in het onderzoek van de Kamer van Koophandel ingedeeld naar geboorteland, waardoor alleen de eerste generatie allochtonen meegenomen is in dit onderzoek. "Er zijn wel andere onderzoeken waarin sprake is van een tweede generatie in opkomst, maar dat blijkt niet uit onze gegevens", aldus een woordvoerder van de Kamer van Koophandel.

"Wij registreren alleen het geboorteland en de tweede generatie valt bij ons dus onder Nederland", aldus de woordvoerder. Waarom Turken zoveel meer ondernemingen starten, weet hij niet. "Wij constateren slechts de stijging." Ook over het aantal faillissementen kon hij niets zeggen.

Een eerder onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken wees in juli uit dat het aantal allochtone ondernemers in de jaren negentig sterk is toegenomen, tot bijna 50.000 halverwege vorig jaar.

Het aantal faillissementen binnen een jaar liep tegelijkertijd terug. In 1993 ging nog bijna een kwart van de nieuwe bedrijven binnen twaalf maanden op de fles, maar halverwege vorig jaar kwam dat nog maar in 17 procent van de gevallen voor. Het nationale gemiddelde lag toen op 14 procent.