'Werkloosheid stijgt voor het eerst in 7 jaar'

Er staat een flinke rem op de economische groei. Dat is af te leiden uit de werkloosheidcijfers van het Centraal Plan Bureau (CPB). Volgens het CPB zullen die cijfers volgend jaar voor het eerst in zeven jaar stijgen, en zullen er ruim 40.000 werklozen bijkomen. Toch vinden vakbewegingen dit nog geen reden tot zorg.

De cijfers van het CPB zijn vooralsnog geheim. Ze zullen worden gebruikt bij de kabinetsonderhandelingen voor de begroting van volgend jaar.
De groei van de werkloosheid is het gevolg van de groeivertraging, die zich momenteel wereldwijd voordoet. Duitsland lijkt op weg naar een recessie en de economie in de VS toont nog geen tekenen van herstel.

Ook in Nederland lijkt de bloeitijd afgelopen. Dit jaar berekent het CPB de groei van de economie op twee procent, dat is veel lager dan verwacht. De afgelopen jaren lag de groei op ongeveer vier procent. Volgens het Centraal Plan Bureau zal de dalende lijn volgend jaar nog doorzetten. Grote multinationals, zoals Philips en KLM, zijn nu al fors aan het reorganiseren.