Zero tolerance werkt niet

PCD had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Hard politieoptreden zorgt er niet voor dat jongeren meer respect krijgen voor de politie. Sterker nog, het zogeheten 'zero tolerance'-beleid vergroot de kans op escalatie van geweld. Dat stellen drie Groningse criminologen in een rapport over jeugdgeweld in Groningen en Amsterdam.

De criminologen deden in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek naar het hoe en waarom van ernstige geweldsdelicten door de jeugd. De rellen in de Groningse Oosterparkbuurt (1997) en die in de Amsterdamse wijk Slotervaart/Overtoomseveld werden voor het onderzoek onder de loep genomen. De twee incidenten werden vergeleken omdat Amsterdam een 'zero tolerance'-beleid kent, terwijl Groningen voor een zachtere aanpak heeft gekozen.

Hoewel de buurten niet volledig met elkaar vergeleken kunnen worden is er zeker een verschil te merken in de werking van de twee methoden. In Groningen is de situatie redelijk onder controle, terwijl in Amsterdam nog steeds escalatie dreigt. Volgens de onderzoekers is dat voor een groot deel te wijten aan de politie zelf. Jongeren storen zich aan de manier waarop ze behandeld worden en hebben een negatief beeld van de politie in het algemeen.

Volgens onderzoeker J. Nijboer kan een andere benadering helpen. "Je kunt iemand arresteren en meenemen naar het politiebureau, maar je kunt ook vragen of hij naar het bureau komt. Dat laatste werkt vaak beter, maar soms wil de politie laten zien wie de baas is.''

De Groninger aanpak heeft vooral effect op de manier waarop jongeren met de politie omgaan. De jongeren in de Oosterparkbuurt hebben nog altijd een negatief beeld van de politie, maar hebben wel respect voor hun werkzaamheden. Het is volgens de onderzoekers echter niet zeker of de Groninger aanpak ook in Amsterdam werkt.