Pindakaas mogelijk kankerverwekkend

Zwaluw had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Pindakaas is een veel verkocht product, hoewel steeds meer mensen lijden aan een notenallergie. Maar er kleven meer gevaren aan het product. Sommige potten pindakaas kunnen hoge aantallen aflatoxine bevatten. Onderzoek in Engeland heeft uitgewezen dat sommige merken pindakaas extreme hoeveelheden van deze stof bevatten, soms zelfs twee keer zoveel als is toegestaan onder de Europese wetgeving. Dit meldt de BBC.

Aflatoxine is een uiterst giftige en kankerverwekkende stof. Bij inname van een grote hoeveelheid van deze stof kan dit leiden tot een acute vergiftiging. Symptomen zijn onder andere braken, longoedeem, buikpijn, coma en stuiptrekkingen met de dood tot gevolg.

Een exclusieve studie van de BBC wees uit dat een product van de grote winkelketen Tesco meer dan het dubbele van de door de Europese Unie toegestane hoeveelheid aflatoxine bevatte. Er zal volgens het onderzoek een strengere controle moeten komen op geïnfecteerde noten. Het probleem ontstaat namelijk als de noten een bepaalde schimmel bevatten die gerelateerd is aan leverkanker.

Schimmel
Die schimmel ontstaat vaak vlak na de oogst als de noten vochtig worden. In Amerika zijn er installatiesystemen die de noten droog houden. Maar in derdewereldlanden wordt in het algemeen niet gewerkt met zulke geavanceerde technieken.
Bovendien stelt de exportcontrole daar vaak weinig voor.

Uit het onderzoek van de BBC blijkt dat van de 17 verschillende, geteste potten pindakaas er 14 de stof aflatoxine bevatten. Toch bleven de meeste onder de toegestane hoeveelheid. De grootste moeilijkheid is dat een pot pindakaas misschien grote hoeveelheden aflatoxine bevat, terwijl de volgende pot van hetzelfde merk de stof nauwelijks bevat. Immers, niet alle pindakaas wordt van dezelfde lading noten gemaakt.

Nederland
Dhr. Jöring van de Keuringsdienst van Waren vertelt: "Aflatoxine komt veel voor in pinda's en pistachenoten. Dus dat de BBC met die resultaten komt verbaast mij niets. Noten uit landen als China, Iran en Argentinië zijn vaak besmet met deze giftige stof.
Wij voeren daarom ook veelvuldig onderzoek uit in de havens van Rotterdam waar die ladingen binnenkomen."

Volgens de Europese wetgeving mag er 2 microgram aflatoxine per kilo in een product zitten. "Wij hebben wel ladingen aan getroffen van variërend van 10 microgram tot zelfs 200", zegt Jöring. "Op zich zul je er op korte termijn weinig van merken als je aflatoxine binnen krijgt. Maar op lange termijn kan er kanker in de lever ontstaan."

Een woordvoerder van Unilever/Calvé zegt dat er nadat er een controle is geweest op alfatoxine door de overheid, Calvé nog twee keer de pindakaas toetst op het gif. En wel met de door de EEG aanbevolen monsters. "Ik wil dan ook benadrukken dat Calvé Pindakaas geen enkel gevaar voor de volksgezondheid is."