Marokko: huwbare leeftijd verlagen

Nijntjuh, Zwaluw, Fred en Ricochet hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Marokko heeft Nederland gevraagd de leeftijd waarop vrouwen mogen trouwen te verlagen naar 15 jaar, zodat Marokkaans-Nederlandse meisjes op dezelfde manier kunnen trouwen als in hun vaderland. In Marrokko mogen meisjes met 15 jaar trouwen, jongens met 18 jaar. In Nederland staat dit beide op 18 jaar.

Marokko probeert al enige jaren tot een verdrag te komen met Nederland, waarin veranderingen in het familierecht zouden moeten worden gemaakt. Het land hecht sterk aan het eigen familie- en personenrecht dat is samengevat in een islamitische wetboek, de Mudawwanah. Het verschil in wetgeving levert nu voor met name Marokkaans-Nederlandse vrouwen grote problemen op. Een in Nederland gesloten huwelijk wordt in Marokko niet erkend. Hetzelfde geldt voor echtscheidingen.

Volgens Nederland is de Marokkaanse wens de eigen rechtsregels te laten gelden voor in het buitenland woonachtigen juridisch onmogelijk, en uit oogpunt van vrouwenrechten onwenselijk. Toelaten van de Mudawwanah zou de rechtspositie van Marokkaanse vrouwen in Nederland sterk verslechteren.