School mag allochtone leerling weigeren

Vlaamse scholen met veel allochtone leerlingen mogen voortaan nieuwe migrantenkinderen weigeren. Volgens de liberale Vlaamse onderwijsminister Marleen Vanderpoorten is deze maatregel juist nodig voor het behoud van multiculturele scholen.

,,Wanneer de draagkracht van een school wordt overschreden, kunnen leerlingen onder bepaalde omstandigheden geweigerd worden'', aldus Vanderpoorten dinsdag op de radio. De minister komt hiermee tegemoet aan kritiek van onder meer de katholieke scholen op haar plan om alle scholen een aannameplicht op te leggen.

Scholen die een allochtone leerling willen weren, mogen dat alleen doen als ze meehelpen naar een alternatief te zoeken. Het is aan de gemeenten om te bepalen hoeveel allochtone kinderen een school moet hebben om van de regeling gebruik te kunnen maken.

Zwaluw, bedankt voor de tip !