Turken minst gericht op integratie

xxxl had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Turken in Nederland vormen - veel meer dan Marokkanen, Surinamers en Antillianen - een gesloten groep. Turken zijn meer geneigd om hun eigen taal te blijven spreken en om te gaan met landgenoten. Bovendien hebben zij traditionelere opvattingen dan andere minderheden in Nederland.
Vooral de verschillen tussen de tweede generatie Turken en Marokkanen zijn groot. Marokkaanse jongeren zijn veel meer op de Nederlandse samenleving gericht dan hun Turkse leeftijdgenoten. Zij spreken vaker Nederlands met familie en vrienden en hebben vaker Nederlandse kenissen. Ook in haar opvattingen is de Marokkaanse jeugd moderner dan de Turkse, die vaker vasthoudt aan de oude traditionele rolpatronnen.

Dr. J. Dagevos, SCP-onderzoeker en auteur van het WRR-werkdocument Perspectief op integratie, noemt de integratie van de Marokkaanse tweede generatie spectaculair. "De kloof tussen de eerste en tweede generatie Marokkanen wordt steeds groter. Bij Turken is nauwelijks verschil tussen jongeren en ouderen."

Volgens Dagevos verklaart dit ook het gebrek aan spanningen in de Turkse gemeenschap. 'Turkse ouders hebben veel meer vat op hun kinderen dan Marokkanen. Bij Marokkaanse gezinnen leiden de verschillen steeds meer tot gezagsproblemen. Maar ook tot discussie over allerlei Nederlandse normen en waarden.'

Dagevos verwacht dat Marokkanen de komende jaren hun sociale en economische achterstand op de Turken snel zullen inhalen. 'Je ziet nu al dat Marokkanen in het basisonderwijs beter scoren dan Turken. Ook op de arbeidsmarkt beginnen Marokkanen zich te onderscheiden. Turken grijpen vaker terug op eigen netwerken. Deze bieden tijdelijk werk, maar maken een succesvolle carriŤre een stuk lastiger.'

Opvallend is dat jonge Marokkanen net zoveel waarde aan de islam hechten als hun Turkse leeftijdgenoten. Toch is het aantal jonge Turken dat een moskee bezoekt duidelijk veel hoger. Liefst 88 procent van de Turkse jongeren tussen de 15 en 24 jaar bezoekt weleens een moskee. Bij Marokkanen is dat 56 procent.