Kamer wil in 2004 kilometerheffing

Een grote Kamermeerderheid steunt de plannen van minister Netelenbos (Verkeer) om in 2004 te beginnen met invoering van een kilometerheffing. Tijdens een debat in de Tweede Kamer bleek woensdag dat alleen het CDA tegen is.

Netelenbos wil beginnen met een zogenoemde variabele heffing, waarbij automobilisten een bedrag per gereden kilometer betalen dat afhangt van het gewicht van de auto en de vervuiling die het voertuig veroorzaakt. Dat zou volgens berekeningen al tot 30 procent minder verkeersdrukte kunnen leiden.

Onder druk van de VVD hebben de coalitiepartijen besloten dat aanvankelijk niet zal worden gedifferentieerd naar tijd en plaats (waarbij voor rijden in de spits op drukke wegen een hoger tarief geldt ). Netelenbos, de PvdA en D66 wilden dat eigenlijk direct invoeren. "We moeten daar uiteindelijk op uitkomen, maar de stapsgewijze aanpak is goed. We gaan struikelend ten onder als we direct te ingewikkeld gaan doen", verwacht PvdA'er Van Heemst.

De mogelijkheid om te variëren naar tijd en plaats komt wel in de wet, die volgend jaar klaar zal zijn. Maar of dat ooit gebeurt, is zeer de vraag, zo bleek tijdens het debat. De VVD loopt daar niet erg warm voor. Netelenbos benadrukte dat de kilometerheffing geen melkkoe zal worden. Gelijktijdig met de invoering van de heffing gaan de belastingen (onder andere motorrijtuigenbelasting en accijnzen) omlaag. Het bedrag dat automobilisten gaan betalen is nog niet bekend.

Lastenverlaging
De VVD wil dat de heffing leidt tot een verlaging van de lasten voor automobilisten. De partij is voorstander van afschaffing van de motorrijtuigenbelasting en BPM en een eenmalige forse verlaging van de accijns op benzine, zodat de benzineprijs meer in de pas gaat lopen met de ons omringende landen. Vooral bestuurders van grote auto's zouden daarvan profiteren.

Proeven
In 2003 beginnen er in de Randstad proeven met de kilometerheffing om de techniek te testen. Volgens Netelenbos zijn er voor de testen niet meer dan vierhonderd vrijwilligers nodig.