Toch wel veiling radiofrequenties

De etherfrequenties voor commerciële radiozenders zullen toch worden geveild. Het kabinet heeft dit besloten, ondanks negatieve adviezen van de Tweede Kamer, zo bevestigen verschillende bronnen in Den Haag. Met het akkoord krijgen nieuwkomers op de markt voor commerciële radio evenveel rechten als de huidige aanbieders.

In totaal zullen tien 'kavels' worden geveild. Vier daarvan zijn bestemd voor specifieke zenders, waaronder een zender voor klassieke muziek, nieuws en een Nederlandstalige zender. De overige kavels zullen worden verkocht aan de hoogste bieder. Voor deze zes kavels zal een minimumprijs worden afgesproken.

Met name de PvdA en D66 hebben zich sterk tegen de veiling verzet. Ook bestaande commerciële zenders als Sky Radio en Radio 538 hebben zich met hand en tand verzet, omdat ze de kans lopen de frequentie waarop ze nu uitzenden te verliezen.

Staatssecretaris De Vries besloot begin maart de commissie-Bouw een onderzoek te laten doen alternatieven voor het veilen van de frequenties, die in september vrijkomen. Bouw stelde voor de bestaande commerciële zenders hun frequentie te laten behouden en nieuwkomers een kans te geven door drie frequenties speciaal voor hen te veilen.

De PvdA en D66 willen het advies van de commissie-Bouw uitvoeren, maar het kabinet heeft van deskundigen te horen gekregen dat aan dat plan te veel haken en ogen zitten. Het plan bevoordeelt bestaande radiostations ten opzichte van nieuwkomers.