Tweetalige editie Friese krant succes

Speciaal in het kader van het Europees Jaar van de Talen verscheen de Leeuwarder Courant, voor het eerst sinds haar bijna 250-jarig bestaan, geheel in het Fries.

12 juni was het zover: 5 uur 's ochtends begon de redactie van de Leeuwarder Courant met de Friese vertaling van alle teksten van de dinsdageditie, bijgestaan door de vertalers van de AfŻk. Ondanks een storing was de allereerste complete tweetalige editie van de Ljouwerter Krante/ Leeuwarder Courant op tijd gereed.
De krant bestond uit twee gedeeltes: de Friese en de Nederlandse. 'De Ljouwerter Krante' lag voorop en de inhoudelijke identieke Nederlandstalige editie kwam daar achteraan.

Uitspraken van niet-Friessprekers sierden de kolommen in de 'memme'-taal, zoals:

- Gert Kruys (trener sportploech Cambuur); "Ik sil op Spangen njoggentich minuten lang genietsje" (ik zal in Spangen negentig minuten lang genieten)

- Pete Sampras: "Begryp my net ferkeard, ik ha in pracht tiid oan 'e top h‚n, mar it hat syn tol wol easke". (begrijp mij niet verkeerd, ik heb een prachtige tijd aan de top gehad, maar het heeft zijn tol wel geŽist)

In totaal zijn 110.000 exemplaren gedrukt. Opvallend is dat de meeste Friese teksten korter zijn dan de Nederlandse. In september zal de Leeuwarder Courant nog een keer ruim aandacht schenken aan het Europees Jaar van de Talen, met name over de positie van verschillende kleine talen in Europa.
De compleet in de Friese taal gedrukte editie was eenmalig.