4 daagse schoolweek kan best

Een vierdaagse schoolweek is niet slecht voor kinderen in het basisonderwijs, ze leren net zoveel als in vijf dagen. En kinderen letten 's ochtends niet beter op dan 's middags. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) in Nijmegen in opdracht van het ministerie van Onderwijs.

Het ITS moest van staatssecretaris Adelmund de noodzaak van een verplichte vijfdaagse werkweek onderzoeken. Adelmund wilde de kinderen juist vijf ochtenden naar school laten gaan, vanwege het vermeende effect op de leerresultaten. Ze dacht dat kinderen 's ochtends beter op konden letten. De bewindsvrouw wil dat scholen in de toekomst elke werkdag minstens drie uur lesgeven.
Maar het ITS constateerde zowel in de praktijk als via literatuuronderzoek geen prestatieverschillen tussen een vier- en een vijfdaagse lesweek. Er zijn juist studies die de middag aanwijzen als beste leertijd, zo heeft ITS ontdekt.

Volgende week stuurt staatssecretaris Adelmund een wetsvoorstel over de vier- of vijfdaagse schoolweek naar de tweede kamer.