Niet-stemmers Mechelen voor de rechter

saddam_pinten_man had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Ruim 200 inwoners van het kiesarrondissement Mechelen die op 8 oktober vorig jaar verzuimden aan hun kiesplicht, moeten het binnenkort komen uitleggen voor de rechtbank. Het parket van Mechelen vervolgt welgeteld 254 niet-stemmers.

In totaal daagden zo'n zeshonderd kiesplichtigen niet op. Zij kregen allemaal al een bezoekje van de politie. Het merendeel kon een geldige reden voorleggen waarom ze niet waren gaan stemmen. Zo waren nogal wat inwoners op 8 oktober in het buitenland, maar ze hadden vergeten de vrederechter daarover in te lichten. Ook oudere bewoners die moeilijk tot aan het stemlokaal geraakten, worden niet vervolgd.

De overigen moeten zich wel voor de rechter verantwoorden.