Winderige agent gezocht

Riduce had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De Engelse politie probeert uit te vogelen welke agent onlangs meewerkte aan een inval in een huis in verband met mogelijk drugsgebruik.

De bewoners deden hun beklag over een nogal vrijpostige agent, die meende zijn speurwerk op winderige wijze luister te moeten bijzetten. De winderige bobby had nagelaten de ontzette bewoners z'n excuses aan te bieden.

De rang van de diender was niet bekend, net zo min als de omvang van de straf die hem wacht. Scotland Yard neemt de zaak hoog op en de aanklacht luidt dan ook: 'winden laten onder diensttijd'