Topsalarissen hard gestegen

De salarisverbetering voor de topmanagers in het Nederlandse bedrijfsleven is uitgekomen op 14 procent. Winsten uit opties zijn daar niet in meegenomen. Dit meldde de Volkskrant zaterdag aan de hand van de gegevens die de jaarverslagen hebben opgeleverd.

Uit het jaarlijks onderzoek van de krant komt naar voren dat bij de 25 bedrijven die het meest betalen het salaris ongeveer eenderde boven dat van 1999 lag. Gemiddeld kregen de bestuurders hier ruim meer dan f 2 miljoen. Koploper is het aan de Amsterdamse beurs genoteerde Italiaanse modehuis Gucci. Een Nederlandse en een Italiaanse manager verdienden elk f 4,7 miljoen.

Het meest verdiende vorig jaar Don Shepard, de hoogste baas van verzekeraar Aegon in de Verenigde Staten. De Volkskrant becijferde zijn inkomen (plus winst uit opties) op f 22,2 miljoen. Shepard verzilverde vorig jaar een deel van zijn opties, wat hem een winst van f 15,6 miljoen opleverde.