Borst is voor zelfdodingspil bejaarden

Minister Borst (Volksgezondheid) vindt dat aan oude mensen die zelf een einde aan hun leven willen maken een zelfdodingsmiddel verstrekt mag worden ,,als het zó zorgvuldig geregeld kan worden dat het alleen díe hoogbejaarde mensen betreft die klaar met leven zijn''.

Volgens Borst is levensmoeheid geen zaak voor artsen, en een vorm van ondraaglijk lijden die niet thuishoort in een euthanasiewet. ,,Je verlost iemand dan wel uit zijn lijden, maar het is een lijden dat geen enkele relatie heeft met ziekte of een stoornis.'' Wel kan de minister van Justitie ,,mensen toestaan er een einde aan te maken'', aldus Borst. ,,Als men het zelf kan doen en er een toets is om te bekijken of iemand werkelijk zo'n geval is.''

Dinsdag stemde de Eerste Kamer in met de euthanasiewet. Minister Korthals sloot toen niet uit dat ook levensmoeheid in de toekomst een grond voor euthanasie wordt, maar hij wil eerst het hoger beroep afwachten in de zaak Brongersma. De Oud-PvdA-senator kreeg volgens de rechter terecht hulp bij zelfdoding van een huisarts, omdat hij levensmoe was.